ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • lab.geolinst@gmail.com
გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური ლაბორატორია

ბერიძე გიორგი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ჯავახიშვილი ირაკლი

მეცნიერი თანამშრომელი

გასვიანი მერი

უფროსი ლაბორანტი;

 

ვეკუა რეზო

ინჟინერ-გეოლოგი;

 

თევდორაშვილი ნინო

ლაბორანტი;

 

კავსაძე მანანა

ინჟინერ-გეოლოგი;

 

კობახიძე ეთერი

ინჟინერ-ქიმიკოსი;

 

ნადარეიშვილი თინა

ლაბორანტი;

 

პაიჭაძე თენგიზი

ინჟინერ-გეოლოგი;

 

სტამბოლიშვილი სოფიო

უფროსი ლაბორანტი;

 

ქადაგიშვილი ნინო

ინჟინერ-ქიმიკოსი;

 

ჩიხელიძე ქეთევანი

ლაბორანტი;

 

ხარაზიშვილი გიორგი

ლაბორანტი.