ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
გეოლოგიური კვლევის კომპლექსური ლაბორატორია

ჯავახიშვილი ირაკლი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ბერიძე გიორგი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

კავსაძე მანანა

მეცნიერი თანამშრომელი

 

მჭედლიძე თამარი

ლაბორანტი;

 

პაიჭაძე თენგიზი

ინჟინერ-გეოლოგი;

  

ვეკუა რეზო

ინჟინერ-გეოლოგი;

 

კობახიძე ეთერი

ინჟინერ-ქიმიკოსი;

 

ქადაგიშვილი ნინო

ინჟინერ-ქიმიკოსი;

 

სტამბოლიშვილი სოფიო

უფროსი ლაბორანტი;

 

თევდორაშვილი ნინო

ლაბორანტი;

   

ნადირაშვილი თინა

ლაბორანტი;

   

ჩიხელიძე ქეთევანი

ლაბორანტი;

 

ხარაზიშვილი გიორგი

ლაბორანტი.

 

კონტაქტი: 

ტელ.: 595 27 44 42

ელ. ფოსტა: lab.geolinst@gmail.com