ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
ადმინისტრაცია

თამარ წუწუნავა

დირექტორი, გეოლოგიურ-მინერალოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი