ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • lab.geolinst@gmail.com
სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგიისა და გეოქიმიის განყოფილება

გაგნიძე ნონა

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ჯაფარიძე ნინო

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ფოფხაძე ნინო

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

მშვენიერაძე ირინე

მეცნიერი თანამშრომელი