ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
ვულკანოლოგიისა და სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგიის განყოფილება

ჯაფარიძე ნინო

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ფოფხაძე ნინო

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ვაშაკიძე გიორგი

განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ტოგონიძე მანანა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ლობჟანიძე კობა

მეცნიერი თანამშრომელი

გაბარაშვილი ქეთევანი

მეცნიერი თანამშრომელი

ბერიძე თამარი

მეცნიერი თანამშრომელი

მიგინეიშვილი რამაზი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი