ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • lab.geolinst@gmail.com
პეტროლოგიის, ვულკანოლოგიის, მინერალოგიისა და ლითოლოგიის განყოფილება

შენგელია დავითი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

წუწუნავა თამარი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ჭიჭინაძე გიორგი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ვარსიმაშვილი ენდი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ვაშაკიძე გიორგი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ტოგონიძე მანანა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

მიგინეიშვილი რამაზი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ბერიძე თამარი

მეცნიერი თანამშრომელი

ლობჟანიძე კობა

მეცნიერი თანამშრომელი

გაბარაშვილი ქეთევანი

მეცნიერი თანამშრომელი

კობახიძე ნინო

მეცნიერი თანამშრომელი