ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
პეტროლოგიის, მინერალოგიის, გეოქიმიისა და ლითოლოგიის განყოფილება

შენგელია დავითი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

წუწუნავა თამარი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ჭიჭინაძე გიორგი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ვარსიმაშვილი ენდი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

კობახიძე ნინო

მეცნიერი თანამშრომელი

გაგნიძე ნონა

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი