ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
გარემოს დაცვის განყოფილება

გვახარია ვახტანგი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მაჩიტაძე ნინო

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ადამია ტარიელი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

გელაშვილი ნინო

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

გაფრინდაშვილი ნიკო

მეცნიერი თანამშრომელი

მაღლაკელიძე აკაკი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი