ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
გეოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლებს მიენიჭათ ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის პრემია

2024 წელს ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლებს გეოლ.-მინერ. მეცნიერებათა დოქტორს თამარ წუწუნავას და გეოლოგიის აკადემიური დოქტორებს გიორგი ბერიძესა და ირაკლი ჯავახიშვილს მიენიჭათ ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის პრემია შრომათა ციკლისთვის „კავკასიონის კრისტალინიკუმის მეტამორფიზმისა და მაგმატიზმის პრობლემები“