ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის 2024 წლის შრომებში სტატიების წარსადგენად

გეოლოგიის ინსტიტუტის 2024 წლის შრომებში სტატიების წარსადგენად იხილეთ ფაილი:

 

ავტორთათვის