ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • lab.geolinst@gmail.com
თსუ-ს ალექსანდრე ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი აცხადებს მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლისა და მეცნიერი თანამშრომლის ასარჩევ კონკურსს

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი (ვადიანი) მეცნიერი თანამშრომლის, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლისა და მეცნიერი თანამშრომლის ასარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხილეთ დანართი).

დანართი