ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
სამეცნიერო ნაშრომები

ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის აფილაციით 2002-2021
წლების პერიოდში შექმნილი ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების
შესახებ ინფორმაცია.

 

ჩამოტვირთეთ ფაილი: დანართი N4 - სამეცნიერო ნაშრომები