ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
საგრანტო პროექტები

ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომლების
მიერ 2002-2021 წლებში განხორციელებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო
საგრანტო პროექტების შესახებ ინფორმაცია.

ჩამოტვირთეთ ფაილი: დანართი N4 - გრანტები